Kan ik een klacht indienen of een probleem melden ivm. niet-ethische fondsenwerving?


Iedere burger en iedere rechtspersoon heeft het de mogelijkheid om melding te maken van een probleem en het recht om klacht neer te leggen bij Ethische Fondsenwerving vzw (RE-EF) in verband met praktijken van één van haar leden.

Wij onderscheiden drie domeinen:


  • Algemeen ivm. de Code van de ethische fondsenwerving

Verenigingen en stichtingen die lid zijn van Ethische Fondsenwerving vzw (RE-EF), verklaarden zich voorafgaandelijk akkoord om de Code van de ethische fondsenwerving en het Intern Reglement van RE-EF te respecteren.
De ledenlijst van RE-EF vindt u hier. 
U kan deze verenigingen ook herkennen aan het RE-EF-label op hun brieven, rapporten en hun website.
Als u meent dat een vereniging in haar communicatie of bij de fondsenwerving de Code van de ethische fondsenwerving niet respecteert, heeft u de mogelijkheid dit te melden en het recht daarover een klacht neer te leggen.

  • Specifiek ivm. het Handvest voor Directe Dialoog

Sinds meer dan vijftien jaar wordt de methode van Direct Dialogue (DD, directe dialoog) succesvol gebruikt om nieuwe schenkers te werven op straat, aan huis en in winkelruimtes. De leden van RE-EF die deze methode gebruiken, zijn onderworpen aan een specifiek Handvest Direct Dialogue. Ook een aantal niet-leden hebben zich ertoe verbonden dit Handvest te respecteren.
Als u meent dat een vereniging en/of haar ambassadeurs dit Handvest niet respecteren, heeft u de mogelijkheid dit te melden en het recht daarover een klacht neer te leggen.

  • Specifiek ivm. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR)

Deze verordening, beter bekend als GDPR, is bedoeld om de privacy van iedere burger te beschermen en tegelijk marketingactiviteiten en verkoop mogelijk te maken. RE-EF werkt aan een specifieke Gedragscode Gegevensbescherming voor Fondsenwervende organisaties, die voor erkenning zal voorgelegd worden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).
In afwachting moeten eventuele klachten rechtstreeks bij de Gegevensbeschermingsautoriteit worden neergelegd.


Meldingen en klachten worden bij voorkeur ingediend via het online formulier. Kies hiervoor het juiste domein in de rechterbalk.

  • Enkel gemotiveerde klachten kunnen ontvankelijk verklaard worden, dwz. dat een minimum aan feitelijke gegevens moet kunnen aangedragen worden.
  • Een klacht wordt vertrouwelijk behandeld en op verzoek ook anoniem, maar de identiteit van de klager moet bekend zijn bij RE-EF.
  • De uitspraak en eventuele sanctie door de controleorganen van de RE-EFna een klacht worden gepubliceerd, zonder vermelding van de identiteit van betrokken personen.
  • Persoonsgegevens worden beveiligd en enkel gebruikt en bewaard voor de behandeling en afhandeling van de klacht.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in

Vul uw voornaam in

Vul uw familienaam in

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription