Gebruiksvoorwaarden


De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de hiernavolgende gebruiksvoorwaarden. U wordt vriendelijk verzocht de Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens op eender welke wijze gebruik te maken van deze website.
Door een verder bezoek aan deze website of door eender welk gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, vragen wij u om deze website niet verder te gebruiken.


1. Doel en inhoud van de website
Deze website is het communicatieplatform van Ethische Fondsenwerving vzw.  


2. Contactgegevens

Indien u vragen of opmerkingen hebt over de inhoud of het technische beheer van de website kan u contact opnemen Ethische Fondsenwerving vzw, Kruidtuinstraat 75, 1210 Brussel. Telefoon : +32-2-225.43.29. E-mail: info@RE-EF.be


3. Aard van de aangeboden informatie

De informatie die beschikbaar is op deze website, is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies gelden. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder dat er garanties geleverd worden.  


4. Aansprakelijkheid

Ethische Fondsenwerving vzw doet het nodige om er voor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kan u ons steeds contacteren. Ethische Fondsenwerving vzw kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de ter beschikking gestelde informatie.  


5. Intellectuele eigendom

De intellectuele rechten op de inhoud van de website behoren toe aan Ethische Fondsenwerving vzw. Tenzij anders vermeld zijn de rechten geenszins beperkt in de tijd en van toepassing voor alle landen.

Privé-gebruik
Door de toegang tot deze website staat Ethische Fondsenwerving vzw de gebruiker die dit aanvaardt een vergunning toe, onder de volgende voorwaarden: De vergunning verleent de gebruiker het recht op een niet-collectief en niet-exclusief privégebruik van de online geplaatste teksten. Zij omvat het reproductierecht voor opslag, voor weergave op monopostscherm en reproductie, in één exemplaar, voor back-up of afdruk op papier. Dit recht is persoonlijk, het is voorbehouden voor exclusief en niet-collectief gebruik door de vergunningnemer. Het recht mag niet worden overgedragen. Er wordt een uitzondering gemaakt voor niet-commercieel gebruik (bijv. in school- of pedagogisch verband).

Reproductie van de teksten en/of beelden
Tenzij anders vermeld zijn de teksten, legendes en andere geschreven informatie op de website eigendom van Ethische Fondsenwerving vzw. Deze teksten mogen gratis worden gereproduceerd, zonder voorafgaande toestemming, voor privé- of niet-commercieel gebruik, met volgende bronvermelding: © RE-EF.

Vervolging
De niet-naleving van onderhavige bepalingen en elk onrechtmatig gebruik van de volledige inhoud of een gedeelte van de website kunnen vervolgd worden.  


6. Wijzigingen

Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen evolueren. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 15-10-2023. 


7. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij respecteren uw privacy. Voor meer informatie kan u onze Privacy verklaring raadplegen.  


8. Toepasselijk recht en toepasselijke rechtbank

Deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring worden beheerst door het Belgisch recht. Door gebruik van deze website gaat U ermee akkoord dat in geval van een geschil uitsluitend de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.  

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription