Wetgeving rond giften en legaten


België heeft geen algemene wet- of regelgeving met betrekking tot ‘oproepen tot vrijgevigheid van de bevolking’, dwz. fondsenwerving. Rond een aantal deelaspecten van de fondsenwerving bestaan er wel wettelijke of reglementaire bepalingen.


  • Belastingvermindering voor giften aan erkende instellingen (45% van het totaal van giften vanaf € 40) :  
Artikel 145-33 van het Wetboek Inkomensbelasting  
- Lijst van de erkende instellingen 


  • Collectes aan huis (deur-aan-deur fondsenwerving of -werving)
Geregeld door een koninklijk besluit van 22 september 1823. Onder dit KB “worden inzamelingen om calamiteiten of rampen te verzachten, voor alle instellingen, verenigingen of openbare of particuliere groepen (met uitzondering van het OCMW en de kerkfabrieken) onderworpen aan een voorafgaande vergunning”.
Als een vereniging in het bezit is van een toelating bij KB, verleend door het Ministerie van Binnenlandse Zaken, mag zij huis-aan-huis collecteren over het ganse nationale grondgebied zonder dat een bijkomende (gemeentelijke) vergunning vereist is. 


  • Collectes op de openbare weg (straatcollectes of straatwerving)
 "In tegenstelling tot huis-aan-huiscollectes, die vallen onder het KB van 22 september 1823, zijn collectes op de openbare weg en op openbare plaatsen niet onderworpen aan wettelijke beperkingen; ze zijn volledig vrij, voor zover men zich houdt aan de algemene wetten en reglementen". (CIRC. 12.2.1970).
De vergunningsplicht voor collectes op de openbare weg en op openbare plaatsen, op het grondgebied van een gemeente, kan enkel opgelegd worden indien dit bij politiereglement is voorzien.    


  • Successierechten :        
- Federaal
- Vlaamse Codex
- Brusselse Codex
- Waalse Codex

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in

Vul uw voornaam in

Vul uw familienaam in

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription