Over de verplichte toevoeging van het rijksregisternummer aan de fiscale fiches voor giften - FAQ - UPDATE


Op 28 december 2023 keurde de Kamer een wetsontwerp goed “houdende diverse fiscale bepalingen”(DOC 55/3607), met o.a. de verplichting om het identificatienummer van het Rijksregister (NN) van de schenkers/belastingplichtigen bij de elektronische neerlegging via Belcotax toe te voegen aan fiche 281.71, vanaf aanslagjaar 2025 (giften 2024).

Op 16 april 2024 organiseerden Ethische Fondsenwerving (RE-EF) vzw en Fundraisers Belgium vzw een online infosessie over de verplichte toevoeging van het Rijksregisternummer aan de fiscale fiches voor giften aan goede doelen. De presentaties en de opname van deze sessie zijn beschikbaar.

Op deze basis werd onderstaande lijst van de voornaamste vragen en antwoorden opgemaakt en aangepast op basis van toelichtingen vanwege FOD Financiën (aangegeven met ‘NIEUW’).


1. Vanaf wanneer is de verplichting van kracht?

Voor giften vanaf 1 januari 2024 moet het NN toegevoegd worden aan fiscaal attest 281.71 voor de schenker (voorjaar 2025), alsook in de fiche 281.71 voor Belcotax (voor 1 maart 2025).

2. Heeft een schenker nog recht op fiscale aftrekbaarheid voor zijn of haar gift als het rijksregisternummer niet verschaft wordt?
NIEUW : Op basis van de meest recente toelichtingen, kan er nog geen eenduidig antwoord worden gegeven op deze vraag. Bijkomende verduidelijkingen moeten dit uitwijzen.
Hoe dan ook geldt een tolerantie voor de giften in 2024, fiscale attesten uitgeschreven in maart 2025.

3. De FOD Financiën belooft een tolerantie voor deze nieuwe maatregel voor de giften in 2024 en indiening bij Belcotax in 2025. Wat houdt dit precies in?
De afwezigheid van het Rijksregisternummer zal niet beschouwd worden als een blokkerende fout. De schenker kan in zijn belastingaangifte voor 2025 dus zelf nog giften inbrengen, zonder Rijksregisternummer op zijn fiscaal attest. Dit geldt enkel voor indiening bij Belcotax in 2025! Het is dus best om niet af te wachten om de rijksregisternummers op te vragen, je zal ze sowieso nodig hebben.

4. NIEUW : In welk ‘formaat' moet het NN in de fiche 281.71 voor Belcotax worden ingebracht, zonder risico op verwerping ?
Het N.N. moet steeds vermeld worden als doorlopend nummer, bv. 12345678912

5. Wat gebeurt er als er een fout staat in het rijksregisternummer en zo wordt ingegeven in Belcotax?
NIEUW : De regel van 5%/95% is niet van toepassing voor de fiches 281.71. Bij het niet vermelden van het N.N. zal de indiener een “warning” ontvangen, die het doorsturen van de gegevens echter niet zal blokkeren.Enkel bij het indienen van een fiche met een manifest foutief N.N. zal de indiening wél geblokkeerd worden en de indiener zal een foutmelding ontvangen. Indien het correcte N.N. ook na vaststelling van de fout niet kan bekomen worden, raden wij momenteel aan het N.N. te verwijderen en de fiche via Belcotax door te sturen enkel met de naam en adresgegevens.

6. Waarvoor mag je het rijksregisternummer gebruiken binnen de organisatie?
Het rijksregisternummer mag enkel gebruikt worden voor het aanleveren bij Belcotax met het oog op belastingaftrek voor giften.

7. Wat met giften van bedrijven?
Voor belastingaftrek van giften van bedrijven gelden dezelfde regels, maar mbt het nummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO-nummer, identiek aan het BTW-nummer) – Let op! Een KBO-nummer telt 10 cijfers, een Rijksregisternummer telt 11 cijfers.

8. Welk rijksregisternummer moet je gebruiken in geval van giften van koppels of mensen waar een gezamenlijke belastingaangifte van toepassing is? In geval van gemeenschappelijke belastingaangifte gedeeld met een partner, volstaan gegevens van 1 van beiden, waaronder ook het Rijksregisternummer van 1 van beiden. Belastingvermindering wordt dan automatisch aan elk van de twee toegewezen. Je splitst daarom best de koppels in je CRM, maar zodanig dat je die je wel op een bepaalde manier aan elkaar kan koppelen.

9. Hoe pak je controle van de juistheid aan?
- Betaalplatformen zijn ervoor uitgerust en er bestaan betalende applicaties.
- Gratis programmatje ValidateNN.xlsm op eenvoudig verzoek bij info@re-ef.be.

10. Hoe lang mogen we het rijksregisternummer bewaren?
De GDPR zegt: niet langer dan noodzakelijk. Bewaarplicht van 10 jaar gerekend vanaf de laatste gift (conform de bewaarplicht van de boekhoudwetgeving). Dat betekent dat je het normaal ook maar 1 keer zal moeten opvragen.

11. Mag ik vragen om het rijksregisternummer door te geven via de mededeling van de overschrijving?
Neen, het rijksregisternummer delen via de mededeling bij een overschrijving wordt afgeraden. Een digitale banktransactie is geen veilig kanaal. Bovendien is het rechtmatige gebruik van het rijksregisternummer door de organisatie beperkt tot het opstellen van fiscale fiches. Bij een overschrijving worden de overgedragen gegevens verwerkt voor andere doeleinden (bv. identificatie).

12. Wat indien een instelling niet over de nodige geïnformatiseerde middelen beschikt om de gegevens via Belcotax-on-web te verzenden?
In dat geval moet zij een uitdrukkelijk verzoek tot vrijstelling indienen, gericht aan belcotax@minfin.fed.be (met vermelding van het KBO-nummer van de instelling, het type fiche 281.71, het aantal en de reden waarom een vrijstelling zou moeten verleend worden). Dankzij de tool BowConvert71, kan de instelling met een pc/laptop gegevens invoeren vertrekkende vanuit een Excel-bestand.

Enkele algemene tips en adviezen:

• Maak de nieuwe maatregelen in alle communicatie zo zichtbaar mogelijk. Grijp deze nieuwe maatregel aan voor extra contactmomenten met je schenkers.
• Als je organisatie GPDR-compliant is, dan werk je verder zoals je deed, ook met de verwerking van het rijksregisternummer. Neem steeds de gepaste veiligheidsmaatregelen bij het samenwerken met partners: pas de verwerkingsovereenkomst met hen aan, m.b.t. de apps en tools die je gebruikt, alsook m.b.t. netwerkbeveiliging en controle. Pas ook je privacyverklaring aan om mensen correct te informeren, alsook je dataregister. Enkel personen in de organisatie die die gegevens nodig hebben om de fiscale attesten in orde te brengen, mogen toegang krijgen tot die data.
• E-mail is een erg onveilig communicatiemiddel. Het grootste aantal datalekken gebeurt via fouten met mails of hacking van mails. Wees dus voorzichtig bij het inzetten van dit medium voor het verzamelen van data.
• In verwerkersovereenkomsten moet precies beschreven zijn welke gegevens ze verzamelen, dus er zal ook een aanpassing nodig zijn voor het rijksregisternummer.

Oproep:

Documenteer je inspanningen en alle kosten om de rijksregisternummers in te zamelen, i.e.: geleverde inspanningen, behaalde resultaten (aantal NN), impact op schenkgedrag, meerkost in tijd, mensen en middelen voor het opzet.
->Vanuit de ImpactCoalitie zal er tegen eind 2024 een balans aan de overheid voorgelegd worden.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in

Vul uw voornaam in

Vul uw familienaam in

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription