Over de Europese domiciliëring of SDD (SEPA Direct Debit)


Een SEPA-domiciliëring of Europese domiciliëring of SDD-mandaat vervangt sinds 2014 de Belgische domiciliëring. Sindsdien moeten alle overschrijvingen en domiciliëringen aan de SEPA-normen voldoen.

Voor het openen van een SEPA-domiciliëring heeft de schuldeiser een machtiging nodig. Zonder dat akkoord is er geen sprake van een geldig mandaat. Dankzij dit voorafgaand akkoord, kunnen uitgaven automatisch worden betaald zonder dat je daarvoor zelf moet tussenkomen. Het initiatief voor de betaling ligt bij een domiciliëring niet meer bij jou, maar bij de organisatie die geld van de rekening opvraagt of de leverancier die je diensten of producten levert.

In het geval van een SDD-mandaat zijn het de leveranciers die de domiciliëringsmandaten beheren en niet je bank. Banken hebben een uitvoerende functie en doen geen controle op de correctheid van de aangeboden inning vanwege de leverancier.

Een SDD-mandaat is verschillend van een bestendige (of permanente) opdracht), waarbij de klant aan zijn bank de opdracht geeft om eenmalig of herhaaldelijk een bepaald bedrag op een bepaald tijdstip over te maken naar de rekening van een derde. De klant kan ten allen tijde direct bij zijn bank de opdracht wijzigen of stopzetten.
Voor de invoering van de SDD werden maandelijkse stortingen van giften meestal opgezet met een bestendige opdracht (die door de schenker eenvoudig via zijn bank kon worden gewijzigd of stopgezet).

Sinds de invoering van de SEPA-regels geldt er, in geval van fouten bij domiciliëringen, meer bescherming :
  • De bank kan een schuldeiser blokkeren om nog langer gelden te innen op de rekening. Dit kan enkel op vraag van de klant. Sommige banken voorzien die mogelijkheid via hun mobiele of online banking tools. Je kan de domiciliëring blokkeren via de bank, maar dit is geen stopzetting van het SDD-mandaat. Je dient altijd nog contact op te nemen met je leverancier om het mandaat effectief stop te zetten.
  • Een terugbetaling kan je aanvragen bij je bank voor de betalingen die je betwist. Dit kan tot 8 weken na de inning of tot 13 maanden na de inning indien de schuldeiser geen geldig domiciliëringsmandaat kan voorleggen. Bij sommige banken kan de klant dit aanvragen via de mobiele of online banking tools. Indien de inning terecht was dan vervalt de onderliggende schuld evenwel niet.

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in

Vul uw voornaam in

Vul uw familienaam in

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription