Bestuursverboden


Formulier voor het publiceren van de benoeming van nieuwe bestuursleden in het Staatsblad

De wet van 4 mei 2023 betreffende het Centraal Register van Bestuursverboden vereist dat in een verklaring wordt bevestigd dat, tegen personen die zijn aangesteld als bestuursleden van een vereniging (of stichting of vennootschap), geen bestuursverbod werd uitgesproken door een rechtbank van een lidstaat de Europese Economische Ruimte. Deze wet is op 1 augustus 2023 in werking getreden en heeft invloed op de publicatieformaliteiten die moeten worden nageleefd.


Sinds begin 2024 vragen de meeste Ondernemingsrechtbanken deze verklaring, samen met de documenten voor publicatie. De modelverklaring vindt u bijvoorbeeld hier : https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/ondernemings-rechtbank-antwerpen-afdeling-turnhout/documents


Hou er rekening mee dat:
- deze nieuwe verplichting van toepassing is op de benoeming van nieuwe bestuursleden en niet voor ontslagnemende of herkozen bestuursleden ;
- dezelfde verplichting geldt voor de personen belast met het dagelijks beheer ;
- dergelijke gegevens niet nodig zijn voor bestuursleden die niet over een Belgisch rijksregisternummer beschikken.


De verklaring kan ondertekend worden door een wettelijke vertegenwoordiger van de vereniging, maar de Ondernemingsrechtbank van Brussel aanvaardt dat dit document ondertekend wordt door de lasthebber die namens de vereniging de publicatieformaliteiten verzorgt (in de meeste gevallen een advocaat). Indien geen verklaring aan de rechtbank wordt voorgelegd, zal deze ofwel
(i) weigeren de ingediende documenten te behandelen, of
(ii) contact opnemen met de Kamer van inbeschuldigingstelling om bevestiging te krijgen dat er geen verbod bestaat voor de betrokken personen, waardoor het publicatieproces wordt opgeschort en vertragingen ontstaan.


Deze aanvullende verklaring voegt een nieuwe laag van complexiteit toe aan het toch al omslachtige proces dat moet gevolgd worden voor publicaties in het Belgisch Staatsblad. 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in

Vul uw voornaam in

Vul uw familienaam in

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription