Persbericht: Successierechten voor het maatschappelijk belang: Brussels Parlement harmoniseert tarieven op een lager niveau

1 februari 2019


De successierechten met betrekking tot legaten voor het « maatschappelijk belang », bedragen voortaan 7% in het Brussels Gewest.


Vandaag, vrijdag 1 februari, heeft het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een ordonnantie aangenomen, die dit eenheidstarief invoert voor legaten aan openbare instellingen, aan lokale en regionale overheden, evenals aan stichtingen en verenigingen zonder winstoogmerk, die erkend zijn om fiscale attesten af te leveren.

Hiermee komt een einde aan de ongelijke behandeling tussen verschillende rechtspersonen en aan de sterk verschillende tarieven tussen de drie gewesten.


Eind 2014 heeft de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving vzw (VEF) de meerderheid en Brusselse parlementsleden over deze ongelijkheid geïnterpelleerd.
Dankzij een voorbeeldig overleg tussen parlementsleden, meer bepaald van de meerderheidspartijen, kon een Voorstel van ordonnantie, opgesteld door dhr. de Patoul, worden goedgekeurd nog vóór het einde van de legislatuur.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription