Peiling naar vrijgevigheid en impact van Covid in 2020


De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw heeft een peiling opgezet rond de vrijgevigheid in 2020 en het impact van Covid. De peiling staat open voor alle Belgische verenigingen en stichtingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking.


https://forms.gle/jwFSHFsFFS6Hdpci9


Covid-19 heeft geleid tot een grondige verstoring van het maatschappelijk leven tijdens het voorbije jaar. De pandemie en de beschermingsmaatregelen hebben ongetwijfeld ook een impact gehad op de fondsverwerving; volgens een aantal bevragingen was dat effect negatief. Betrouwbare cijfers en objectieve gegevens ontbreken echter.

Wij kennen evenmin het effect van de tijdelijke verhoging naar 60% van de fiscale aftrek voor giften in 2020. Met deze gegevens zouden wij nochtans een meer gerichte tussenkomst kunnen doen bij de overheid. Daarop slaat het eerste deel van deze peiling.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om te proberen ook meer duidelijkheid krijgen rond inkomsten uit legaten en, in het bijzonder uit duolegaten, waarrond evenmin betrouwbare statistieken bestaan. In het Vlaams Gewest zal het duolegaat vanaf juli 2021 fiscaal anders behandeld worden. Wij willen proberen ook in dit dossier tussen te komen met meer kennis van de realiteit en de cijfers, in het belang van de sector.


Deze peiling vergt wat opzoekingswerk in de rekeningen van 2019 en (de voorlopige cijfers van) 2020. Deze laatste zijn de belangrijkste. Doorloop best eerst gans de vragenlijst en begin in te vullen als je de nodige documentatie bij mekaar hebt.


De peiling wordt afgesloten op 31 januari 2021.
Dank bij voorbaat voor uw bijdrage.


Erik Todts, voorzitter VEF vzw
info@vef-aerf.be

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription