Peiling naar de vrijgevigheid in 2020 en het impact van Covid-19: resultaten


De peiling, opgezet door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw, stond open tussen begin januari en half februari 2021 voor alle verenigingen en stichtingen in ons land die oproepen tot vrijgevigheid voor het maatschappelijk belang.


De antwoorden zijn afkomstig van grote zowel als kleine organisaties uit alle gewesten en vertegenwoordigen zo’n 13% van het totaal fiscaal aftrekbaar bedrag van giften en 8% van het totaalbedrag aan legaten. Vanwege de zeer zwakke respons alsook de onbetrouwbaarheid van sommige data, kunnen wij hieruit geen valabele conclusies trekken voor de bredere sector.


De steekproef laat nochtans enkele bevindingen en kanttekeningen toe :

  • Tegenover een lichte daling van het totaal aan giften in 2020, staat een lichte stijging van het aandeel fiscaal aftrekbare giften en het aantal rechthebbenden op een fiscaal attest. Dit lijkt erop te wijzen dat de verhoging naar 60% van de belastingvermindering een deel van de schenkers heeft aangemoedigd om het bedrag van hun gift te verhogen, waardoor een sterkere daling van het totaal van de giften in 2020 vermeden werd. Dit pleit dan ook voor een hernieuwing van de maatregel in 2021.


  • Het aandeel van inkomsten uit duolegaten bedraagt bijna 30% van het totaalbedrag aan legaten. Dit is niet in tegenspraak met onze hypothese dat het gemiddeld aandeel van duolegaten zo’n 15% bedraagt van het totaalbedrag van legaten aan alle goede doelen in ons land. Immers, lang niet alle goede doelen die legaten ontvangen zijn ook begunstigden van een duolegaat.


  • Duolegaten zijn in een meerderheid van de gevallen niet enkel afkomstig uit het gewest waar de organisatie gevestigd is. Deze vaststelling ondersteunt ons pleidooi voor de harmonisering tussen de drie gewesten van erfrechten voor goede doelen.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription