Open brief aan de Federale Regering: Belastingvermindering van 60% voor giften ook in 2021!

Ondergetekenden vertegenwoordigen honderden verenigingen en stichtingen die zich inzetten voor het maatschappelijk belang. Zij vragen de Federale Regering om de bijzondere belastingvermindering van 60% voor giften aan erkende instellingen te hernieuwen voor het jaar 2021.


Sedert de lente van 2020 heeft de Coronacrisis al enorm veel schade aangericht. Weinig sectoren konden eraan ontsnappen. Ook de verenigingen en stichtingen die ijveren voor het maatschappelijk belang, hebben eronder geleden. Volgens de Barometer van de Koning Boudewijnstichting (november 2020), werd een derde van verenigingen en stichtingen geconfronteerd met een daling van meer dan 30% van het aantal giften tijdens de eerste 10 maanden van het jaar. Andere beperktere peilingen bevestigen dat het totaalbedrag van giften in 2020 is gedaald.


De crisis is ver van voorbij. Zelfs als een versoepeling allicht zal toelaten dat een aantal fondsenwervingsactiviteiten kunnen hernemen, kan een economische crisis op de sanitaire volgen en nog gedurende maanden of jaren een negatieve impact hebben op onze organisaties. Wat op zijn beurt het vervullen van onze essentiële opdrachten in het gedrang kan brengen.


Daarom dringen wij erop aan dat de Federale Regering een eenvoudige maatregel neemt die een erosie van de inkomsten van onze organisaties kan beperken : de aftrekbaarheid van giften in 2021 verhogen door de belastingvermindering van 45% naar 60% op te trekken. Dezelfde maatregel werd vorig jaar genomen en dat heeft toegelaten om met de kop boven water 2020 af te sluiten. Wij rekenen erop dat de Regering de maatregel zal hernieuwen voor 2021.


Voegen we hieraan toe dat het de overheid minder kost om giften te subsidiëren aan een vereniging die het werk doet dat (gedeeltelijk) door haar zou moeten gedaan worden, dan de volledige uitgaven te moeten dragen (naar Etienne de Callataÿ, La Libre Belgique, 21 mei 2021).


Wij hebben een duidelijk signaal nodig dat toelaat zo spoedig mogelijk onze schenkers en sympathisanten mee te delen dat hun giften in 2021 genieten van een nieuwe stimulans.
- Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw , Erik Todts, voorzitter

- Belgische Federatie van Filantropische Stichtingen (BFFS) vzw, Jan van den Nieuwenhuijzen, voorzitter
- Ngo-federatie vzw, Arnout Justaert, directeur
- Acodev asbl, Raphaël Maldague, directeur
- De Federatie – Sociaal-Cultureel Werk en Amateurkunsten vzw, Dirk Verbist, directeur.


Leden en ondertekenaars :
11.11.11. - Koepel internat. solidariteit, Hertogen Els, Directeur; ACDA, Bourdon Colette, Présidente; Action Vivre Ensemble, Fischer Axelle, Secrétaire-générale ; ADR Vlaanderen, Goebels Jozef, Voorzitter; ADRA, Lo Boglio Jonathan, Directeur; AIC Solidarité, de Callataÿ Tayde, Présidente; AIF+, Corsini Luciano, Voorzitter; Amnesty Intern. Belgique Francophone, Hensmans Philippe, Directeur Général; Amnesty International Vlaanderen, Weber Inger, Coördinator Fundraising; Apopo, Haalboom Esther, Executive Secretary; Arc-en-Ciel, de Radiguès Thibaut, Coordinateur; Artsen zonder Vakantie, Bonte Stefaan, Directeur; Autre Terre, Denayer Ancré, Président; Autre Terre, Oury Vincent, Directeur; Avansa Limburg, Poelmans Greet, Directeur; Avansa Oostende-Westhoek, Carlier Kris, Coördinator; Avansa Regio Brugge, Duc Karl, Coördinator; Avansa Vlaamse Ardennen-Dender, Gysels Jos, Coördinator; Be Planet, Desrumaux Katrien, Coördinatrice; Belgische Cardiologische Liga, Daoud Sandrine, Directrice ; Bos+, De Somviele Bert, Directeur; Broederlijk Delen, Herijgers Lieve, Directeur; BRS, Moors Kurt, General Coordinator; CADTM, Brigitte PONET Olivier BONFOND, co-président.e.s; Caritas International, Cornet François, Directeur; çavaria, Aerts Yves, Algemeen Coördinator; Child Focus, De Pauw Heidi, CEO; Child Help, Leblicq Anke, Coördinator; CLT Gent, David Hubert, voorzitter; CNCD 11.11.11, Zacharie Arnaud, Secrétaire Général ; Codéart, Charlier Philippe, Président; Comité de soutien de Clairval, Lamy André, Administrateur; Commission Justice et Paix, Uluç Timur, Secrétaire Général ; Compagnons Dépanneurs, Nyssen-Baudewyns Cécile, Directeur Général; Con Tempo, Beirens Greet, Voorzitter; Congodorpen, Guyaut Magali, Directrice; Continuing Care, Scheid Xavier, Directeur; Croix Rouge de Belgique, Masset Marie, Directeur Communication et Marketlng; Cultuurlab Vlaanderen, D'hondt Dimitri, Voorzitter; Cunina, Vangheel Sophie, Algemeen Directeur; Damiaanactie, Van den Kerckhove Ludo, CEO; Danspunt, Raspoet Iris, Directeur; De Ark Antwerpen, Nelis Suzanne, Directeur; De Ark Gent, Focquaert Barbara, Directeur; De Ark Moerkerke-Brugge, Van Ooteghem Ann, Directeur; De Ark Vlaanderen, Roose Johan, Regionaal Verantwoordelijke; De Katholieke Gilde, De Raedemaeker Jos, Voorzitter; De Lovie, Deferme Patrick, Algemeen Directeur; De Transformisten, Janssens Barbara, Coördinator; De Vrienden van Zuster Emmanuelle, Etien Christophe, Directeur; Dierenartsen zonder Grenzen, Joolen Marc, Algemeen Directeur; Djapo, Boon Kaat, Directeur; Dominiek Savio, Vanneste Philip , Gedelegeerd Bestuurder; Doof Vlaanderen, Stevens Helga, Algemeen Directeur; Dynamo International, de Boevé Edwin, Directeur; Eclosio, Pascal Sophie, Coordinatrice; Entraide & Fraternité, Fischer Axelle, ; EVA, Orbie Jan, Voorzitter; F.R.S. - F.N.R.S., Halloin Véronque, Secrétaire Générale; Fairfin, Lauriks Els, Coordinatrice; FedOS, Baeyens Jean-Pierre, Voorzitter; Feniks, Marzo Fernando, Voorzitter; Ferm, De Dobbeleer Monique, Directeur; Festival voor Vrede Gent, Goethals Peter, Bestuurder; FIAN Belgium, Kroff Florence, Coordinatrice; Fondation Brugman, Verslype Marcel, Président; Fondation Charcot, Bloem-Gonsette Isabelle, Administrateur Délégué; Stichting tegen Kanker, Koerperich Benoit, Algemeen Directeur; Fondation Marie et Alain Philipsson, Philipsson Alain & Marie, Président/Vice-Présidente; Fondation Saint-Luc, Schmidburg Tessa, Secrétaire Générale; FOS, Vandewalle Annuschka, Algemeen Secretaris; FPRA, Lefèvre Gabrielle, Présidente; Fracarita, Decoene Jan, Coördinator; Frères des Hommes, Diaz Cecilia, Secrétaire Générale; Fundraisers Alliance Belgium, Penne Isabelle, Voorzitter; Geomoun, Nuyt Cécile, Directrice; Greenpeace Belgium, Del Re Valerie, Executive Director; Growfunding, Lamote Frederik, Directeur; Handicap International, Telemans Erwin , Directeur Benelux; Het Blauwe Kruis Brugge, Costers Etienne, Penningmeester; Iles de Paix, Wuestenberghs Marie, Directrice Générale; Inclusie Ambassade, Firlefyn Greet, Algemeen Coördinator; Jeugddorp , Martie Mol, Directeur; Joods Museum van België, Blondin Philippe, Président ; Katharinahof, Cornillie Eveline, Projectleider; KBA FONCABA, Bonte Luc, Voorzitter; Keten van Hoop België, Clément de Cléty Anita, Directrice; Kinderen Derde Wereld, Vandamme Johanna, Secrétaire Générale; Kom op Tegen Kanker, Michils Marc, Algemeen Directeur; Koor&Stem, Keymeulen Jeroen, Directeur; Kunstenfestivaldesarts, Van Stratum Sophie, Coordinator; Le Monde selon les Femmes, Bertrand-sanz Agnès, Coordinatrice; Ligue Alzheimer, Henry Sabine, Présidente; Louvain Coopération, Pochet Jean-Michel, Directeur Général; Lucia, du Roy Ax., Président; Make-A-Wish Vlaanderen, Vander Stichele Hilde, Algemeen Coördinator/CEO; Mamas for Africa, Nelles Sandra, Communicatie & Fondsenwerving; Markant, Devriendt Diane, Algemeen Directeur; Masereelfonds, Franceus Kelly, Nationaal Coördinator; Mékong Plus, Becattini Loanna, Déléguée gestion journalière; Memisa, Van Belle Elies, Directrice Générale; Mercy Ships, Van Dijk Bert, Voorzitter; Miel Maya Honing, Olivier Benoît, Administrateur; Mindwize, Van Uytven Liesbeth, Managing Director Belgium; Mobiel 21, Van den Broeck Els, Algemeen Directeur; Mothers and Midwives support, Thibaut Claire, Directrice ; MS Liga Vlaanderen, De Groote Luc, Algemeen Directeur; Muco Vereniging, Joris Stefan, Algemeen Directeur; Muntuit, Van Parijs Sander, Dagelijks Bestuurder; Muziekkapel Koningin Elisabeth, de Launoit Bernard, Executive President; Natuurpunt, Rycquart Walter, Algemeen Directeur; Neos , De Loose Martin, Directeur; OKRA, De Soete Mark, Algemeen Directeur; Onafhankelijk Leven, Ceule Dave, Algemeen Directeur; Onze Kleine Weeskinderen, Pollentier Joëlle, Directeur; Oost West Centrum, De Cuyper Luc, Directeur; Oscare, Maertens Koen, Managing Director; Paleis voor Schone Kunsten, Wastiaux Albert, Voorzitter Directie comité & COO; Palestina Solidariteit, Vandecan Myriam, Voorzitter; Pasar, Vandendriessche Michel, Gedelegeerd Bestuurder; Pax Christi Vlaanderen, Nieuwinckel Stefan, Directeur; Pelicano, Hoorne Christiaan, Gedelegeerd Bestuurder; Plan International Belgium, Van Cauwenbergh Bart, Directeur FMC; Quinoa, Debaisieux Hélène, Coordinatrice; Rikolto, Wyckaert Jan, Directeur; Rode Kruis Vlaanderen, Jansen Ann, Directeur Marketing & Comm.; Search for Common Ground, Burton Charline, Executive Director; Sensoa, Lambrechts Chris, Directeur; Sensorial Handicap Cooperation, de Briey Valérie, Directrice Exécutive; Solidarité Protestante, Mayala Jonathan, Secrétaire Exécutif; SolSoc, Abeels Patrick, Récoltes de Fonds; SOS Kinderdorpen, Boeykens Hilde, Directeur; S-Plus, Maes Corry, Nationaal Verantwoordelijke; Stem van de Libanese Vrouw, de Romrée Florence, Bestuurder; Stichting Alzheimer Onderzoek, Nys Wilfried, Voorzitter; Stichting Brandwonden, Peersmans Willy , Communicatie & Fondsenwerving; Straatverplegers, Van den Broeck Koen, Directeur Communicatie; Studio Globo, Spanhove Piet, Directeur; t Eilandje, Dierickx Ariane, Directrice Générale; Trias ngo, Delbare Lode, Algemeen Directeur; UCOS, De Bisschop Bert, Directeur; Uilenspel, Bories Sahin, Coördinator; Unie van Actieve Verenigingen, Çaglar Ali, Algemeen Directeur; United Fund for Belgium, Tricot Cathérine, Executive Director; UZ Brussel Foundaton, Noppen Marc, Gedelegeerd Bestuurder; UZA Foundation, Van der Straeten Johnny, Voorzitter; Velt, Overloop Stijn, Directeur; Via Don Bosco, Lammens Filip, General Manager; Viva-SSV, Celis Karla, Nationaal Verantwoordelijke; Vlaamse Actieve Senioren, Velghe Johan, Algemeen Voorzitter; Vlaamse Vereniging voor Autisme, Bauwens Tine, Voorzitter; VOSOG, Van Dam Guido, Voorzitter; Vrede, Teirlinck Pieter, Coördinator; Vredesactie, Stynen Roel, Coördinator; VUB Foundation, Marneffe Isabelle, Director; WAPA International, Joos Christopher, Président; Welzijnsschakels, Geukens Hanne, Coördinator; Welzijnszorg, Trappeniers Koen, Directeur; Werelddorpen voor Kinderen, Bister Isabelle, Administrateur Délégué; WSM, Verstraeten Bart, Algemeen Secretaris; Zij-kant, Claes Vera, Nationaal Secretaris; Zorgmassage, Hubleau Jan, Dagelijks Bestuurder.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription