Nieuwjaarsboodschap van de Voorzitter

Brussel, 8 januari 2024


Beste leden, Waarde vriendinnen en vrienden,


Naar goede gewoonte bied ik alle leden van Ethische Fondsenwerving (RE-EF) vzw, mijn beste wensen aan voor het nieuwe jaar.


Ik hoop dat ieder van jullie erin slaagt om tijdens 2024 opnieuw een stap verder te zetten in de realisatie van haar of zijn doelstelling(en) van maatschappelijk belang. Ik wens jullie dan ook alle succes toe bij het verwerven van de broodnodige werkingsmiddelen, financiële en andere, publieke en vrijwillige bijdragen van onze medeburgers.


We beleven sombere tijden. De Covid19-pandemie heeft van vele sectoren in onze maatschappij en van meerdere van onze leden zware inspanningen gevraagd en had een impact op alles en iedereen. Begin 2022, wanneer die storm was gaan liggen, brak plots oorlogsgeweld uit aan de grenzen van Europa. Noodhulpoproepen werden gelanceerd en vluchtelingen opgevangen, vaak mede dankzij de inzet van vele vrijwilligers. Oorlogstaal, bewapening en verhoogde militaire budgetten waren opnieuw overal aan de orde. Energieprijzen en inflatie gingen door het dak. Onze Waalse landgenoten kenden half 2022 zeer zware overstromingen met dramatische gevolgen.

Het voorbije jaar werd dan weer gekenmerkt door hittegolven en ongeziene bosbranden zowel als door overvloedige regenval en overstromingen. Zware aardbevingen maakten duizenden slachtoffers.Intussen proberen tienduizenden mensen langs alle mogelijke kanalen fort Europa binnen te komen, in de hoop hier een beter leven te kunnen beginnen. Duizenden verliezen er elk jaar het leven bij. Honderden asielzoekers sliepen maandenlang in Brussel op straat. Duizenden kregen het gerecht aan hun kant, maar niet de regering, voor hun legitiem verzoek tot een menswaardige opvang.

Tijdens al deze crisissen hebben we veel medeleven en solidariteit gezien, moedige en creatieve acties van diverse organisaties en vrijwilligers, niet zelden tegen de stroom in. Ons zogenaamde ‘middenveld’ of ‘sector van het maatschappelijk belang’ maakt ongetwijfeld moeilijke tijden door, maar tegelijk was onze rol sinds lang nooit zo essentieel als vandaag.


Het ziet ernaar uit dat de uitdagingen in 2024 niet minder groot zullen zijn, al was het maar omdat de globale context vandaag zo bedreigend is op vele fronten, letterlijk en figuurlijk, zoals in de strijd tegen de klimaatopwarming en voor een energietransitie.In juni en oktober van dit jaar zijn er in ons land ook verkiezingen. Het belang daarvan voor onze sector en onze werking mogen we niet onderschatten, ook voor de verwerving van middelen, publieke en private. Wij komen daar binnenkort nog op terug.


Het jaar is echter al niet goed begonnen : op 28 december keurde de Kamer een “Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen”(DOC 55/3607) goed. Eén van de wijzigingen slaat op de belastingvermindering voor giften. Voor giften vanaf 1 januari 2024 moet het Nationaal Nummer van de schenker aan fiche 281.71 voor Belcotax toegevoegd worden (voor het eerst tegen 1 maart 2025).

De motivatie is lovenswaardig : het NN laat toe het belastingvoordeel direct toe te wijzen aan de juiste belastingplichtige, die dit ingevuld terugvindt in Tax-on-Web. Het verwerven en beheren van het NN is echter geen sinecure, noch praktisch noch juridisch-technisch. Dat dit wordt opgelegd zonder voorafgaande bevraging rond ervaringen, bezwaren en suggesties vanuit het werkveld, is bijzonder spijtig en getuigt van weinig respect voor de sector van de goede doelen. We gaan het daarbij niet laten. We willen proberen om, in een gemeenschappelijk front van enkele grote federaties en koepels, bij de FOD Financiën een aantal werkbare toepassingsmodaliteiten en een overgangsperiode af te dwingen. We houden jullie daarvan op de hoogte.


In oktober heeft “de VEF” haar naam veranderd en een nieuwe visuele identiteit aangenomen.Het nieuwe RE-EF-label zegt duidelijk waarover het gaat, is eigentijds en wordt goed onthaald. Gebruik het zoveel mogelijk, stop het niet weg ergens achterin of onderaan. Toon dit kwaliteitslabel met fierheid aan jullie schenkers en sympathisanten, als teken van jullie engagement voor een ethische, transparante en duurzame fondsenwerving, gericht op de realisatie van waardengedreven doelstellingen van maatschappelijk belang.Met zulke ingesteldheid winnen en versterken wij ongetwijfeld het vertrouwen van de schenkers en van het publiek. Deze ingesteldheid geeft ons eveneens de legitimiteit om bij de overheid te blijven pleiten voor een volwassen partnership en passende steun.


Ik wens jullie nogmaals het beste voor 2024. Het beste voor jezelf, je familie en collega’s. Het beste voor je organisatie en haar doelstellingen. Het beste voor de relaties met schenkers, bestaande en nieuwe, en voor het resultaat daarvan voor de fondsenwerving.


Met oprechte groeten,
Erik Todts, voorzitter

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription