Het tarief voor successierechten in het Brussels Hoofstedelijk Gewest

Er moet een einde komen aan het differentieel dat ongunstig uitvalt voor VZW’s

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het enige Gewest is dat nog een onderscheid maakt tussen de successietarieven verschuldigd door VZW’s en private stichtingen enerzijds, en stichtingen van openbaar nut anderzijds.

Dit verschil tussen het tarief voor VZW’s (12,5 % of 25 % naar gelang ze al dan niet de federale erkenning verkregen in het kader van de fiskale aftrekbaarheid van giften) enerzijds en dat voor stichtingen van openbaar nut (6,6 %) anderzijds, kan als discriminerend betempeld worden.

In een gezamelijke brief van enkele verenigingen, vraagt de VEF aan de Brusselse Gewestregering een regelgevend initiatief te nemen teneinde aan deze discriminatie een einde te stellen door, naar het voorbeeld van de 2 andere Gewesten, alle privaatrechtelijke rechtspersonen zonder winstgevend oogmerk aan hetzelfde tarief te onderwerpen.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription