Herziening van de erfrechten voor goede doelen : ja, maar… (vervolg)

In september 2020 kondigde de Vlaamse regering aan wilsbeschikkingen die na 1 juli 2021 openvallen ten voordele van goede doelen-organisaties, te willen vrijstellen van erfrechten (het zogenaamde nultarief). Ook schenkingen aan goede doelen zouden vanaf dan niet langer belast worden. Tegelijk zouden duolegaten geen fiscaal voordeel meer opleveren.


Wij hebben bij het Kabinet van Financiën en Begroting gepleit voor twee wijzigingen:

- Een uitdovingsperiode (van bijv. 5 jaar) voor bestaande duolegaten, met inachtname van de datum van ondertekening van het testament (vóór 30 juni 2021) in plaats van de datum van overlijden. Immers, het fiscaal voordeel van duolegaten, die na 1 juli 2021 in Vlaanderen openvallen, wordt uitgehold. Dit zal ongetwijfeld een onmiddellijk inkomensverlies betekenen van tientallen miljoenen per jaar voor de non-profitsector. Het te verwachten positief impact van het nultarief zal echter pas op middellange termijn voelbaar zijn.

- Het bepalen van kwalitatieve criteria m.b.t. begunstigde organisaties. Immers, in landen waar het ‘nultarief’ van kracht is (dwz. alle landen van de Europese Economische Ruimte, behalve Luxemburg en België), gelden voorwaarden om in aanmerking te komen voor het gunsttarief, zoals het ontplooien van pertinente kwalitatieve activiteiten van openbaar nut, afwezigheid van winstuitkering, transparantie.


Het kabinet heeft ons hierin niet willen volgen.


Vervolgens hebben we de leden van de Commissie Financiën van het Vlaams Parlement benaderd met onze voorstellen en met de vraag om gehoord te worden. Ook dit werd afgewezen, met het argument dat ruim overleg met de goede doelen had plaatsgevonden. De oppositiepartijen toonden begrip en interesse voor onze argumenten.


Het ontwerp van decreet werd dinsdag 9 februari besproken in de Commissie Financiën en goedgekeurd door de meerderheid. De oppositiepartijen hebben zich onthouden. Het ontwerp van decreet zal kortelings aan het Parlement in plenaire zitting worden voorgelegd en zonder twijfel meerderheid tegen oppositie worden aanvaard.


We moesten vaststellen dat de minister en de meerderheid niet bereid zijn om enige wijziging te aanvaarden en zetten dan ook onze inspanningen hieromtrent stop. Van zodra het Decreet gestemd is, zullen we een nota uitsturen met nuttige informatie voor schenkers en sympathisanten, vooral voor hen die een duolegaat opgesteld zouden hebben.Nu komt het er vooral op aan om het nieuwe, ‘zuivere’ en rechtenvrij testament ten voordele van een goed doel zo goed mogelijk te promoten bij het brede publiek, ruimer dan het segment van de bevolking dat vooral in duolegaten geïnteresseerd was.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription