Fiscale steunmaatregelen voor giften: stand van zaken


Op 12 juni 2020 keurde het Kernkabinet bijkomende steunmaatregelen goed in het kader van de Coronacrisis, met name een verhoging van 45 naar 60% van de belastingvermindering voor giften in 2020 aan erkende instellingen alsook een verhoging van 10 naar 20% van het plafond van het netto-belastbaar inkomen.


Deze maatregelen waren geldig voor giften aan erkende instellingen van € 40 of meer, van 1 januari tot 31 december 2020.


In een gemeenschappelijk schrijven aan de minister van Financiën op 18 november hebben een aantal koepels, waaronder de VEF, reeds gevraagd de maatregelen te verlengen voor 2021, maar een beslissing is nog niet gevallen. Een verlenging vereist overigens een nieuwe wetswijziging, die enige tijd kan aanslepen.


Wie in de loop van het jaar 2021 tenminste € 40 schenkt aan een erkende organisatie, heeft recht op een fiscaal attest. De belastingvermindering bedraagt 45% van het geschonken bedrag. Ingeval de federale regering in de loop van het jaar een gunstigere beslissing zou nemen, zullen wij daar melding van maken.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription