De invoering van de GDPR : een goede zaak voor schenkers en fondsenwervers

De Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw verheugt zich over
de Algemene Verordening Gegevensbescherming, beter bekend als GDPR, die
vandaag 25 mei in België en in alle Europese landen van kracht wordt.


De VEF is een representatieve sectororganisatie die, samen met haar leden, de ethiek, de transparantie en de kwaliteit van de fondsenwerving wil promoten. Tijdens haar Algemene Vergadering van 22 maart jl. werd de volgende verklaring unaniem goedgekeurd:
“De leden van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving verbinden er zich toe om de Europese regelgeving van 27 april 2016 in verband met de persoonsgegevens (GDPR) toe te passen en te respecteren vanaf de invoegetreding.”


Inderdaad, hoewel de Belgische privacywet van 1992 reeds één van de beste vanEuropa was, biedt de nieuwe Europese regelgeving een beduidend hogere bescherming van de persoonsgegevens, in de regel gebaseerd op een uitdrukkelijke instemming van de burger om zijn persoonsgegevens te verwerken en gebruiken.Voor de verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking schept dit een kader waarin de persoonsgegevens van de schenker nog beter beschermd zijn, wat een meer respectvolle, kwalitatieve en duurzame relaties zou moeten bevorderen tussen fondsenwervers en de schenkers. Dit kunnen wij alleen maar toejuichen.


De VEF werkt momenteel aan een finale ontwerp versie van een sectoriële GDPR-gedragscode die aan de nieuwe Gegevensbeschermingsautoriteit zal voorgelegd worden ter goedkeuring.


Deze GDPR-gedragscode zal op donderdag 29 november van dit jaar het onderwerp uitmaken van het tweejaarlijks VEF-congres. Op dit congres zullen ook de eerste ervaringen met de GDPR na haar inwerkingtreding uitgewisseld en geëvalueerd worden.


Voor meer informatie : Geert Robberechts, secretaris-generaal VEF vzwE-mail : dir@vef-aerf.be Mob.: 0475-477.192

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription