UBO-register : opgeschorte boetes en ander nieuws

In 2017 werd het UBO-register ingevoerd. Naast de verplichte registratie van de uiteindelijk begunstigden (UBO’s) in het register, moeten de informatieplichtigen ook een bewijs leveren dat de informatie over de UBO’s adequaat, nauwkeurig en actueel is.

https://financien.belgium.be/nl/E-services/Ubo-register

De deadline om aan deze bijkomende verplichtingen te voldoen verstreek op 31 augustus 2021.
Deze verplichting is een bijkomende en vaak omslachtige administratieve last, hoewel het voor vzw’s bovendien grotendeels gaat over openbaar beschikbare en raadpleegbare documenten. Vanuit het ‘Only Once’ principe (de statuten en bestuurdersbenoemingen zijn neergelegd bij de griffie van de ondernemingsrechtbank, een reeks gegevens is reeds geregistreerd bij de KBO, enz.), blijft dit een Kafkaiaanse verplichting.
Helaas blijkt de FOD Financiën haar dreigement omtrent aangekondigde controles ook effectief door te zetten. Zo’n 3.400 verenigingen werd tijdens de voorbije dagen een boete van € 500 opgelegd.

Na een tussenkomst in de Kamer op 9-12-2021 door volksvertegenwoordiger dhr. Matheï (CD&V), heeft minister Van Peteghem beslist alle boetes op te schorten tot 31 december 2021, en de betrokken verenigingen intussen een nieuwe kans te geven om hun verplichtingen na te komen.
Wij moedigen onze leden aan om van dit uitstel vooralsnog gebruik te maken.

Nieuw sedert dit jaar : informatieplichtigen hebben momenteel de mogelijkheid om te bevestigen dat de informatie die opgenomen is in het Belgisch Staatsblad (en in de KBO) adequaat, nauwkeurig en actueel is voor het UBO-Register. In dat geval volstaat het dit te bevestigen en moeten er geen bewijsstukken toegevoegd worden.

Vanuit de VEF en samen met andere koepels en federaties, volgen wij dit dossier verder op. Onze bedoeling is om de UBO-registratie en actualisering volledig automatisch te laten verlopen op basis van de publicaties in het Staatsblad en de KBO.

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription