Erfrechten voor goede doelen : eindelijk ‘nultarief’ in Vlaanderen

Het Vlaams Parlement heeft op 17 maart een decreet goedgekeurd waardoor wilsbeschikkingen ten voordele van goede doelen die in Vlaanderen openvallen na 1 juli 2021, volledig vrijgesteld worden van erfrechten. Ook schenkingen aan goede doelen worden vanaf dan niet langer belast.


Met dit besluit is het Vlaams gewest het eerste dat positief heeft geantwoord op de vraag die de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw in 2008 reeds voorlegde aan alle drie de gewesten in ons land. De VEF drukt dan ook haar tevredenheid uit over deze beslissing. Hierdoor kan een wilsbeschikking ten voordele van het maatschappelijk belang een ‘zuivere’ en onbaatzuchtige daad van solidariteit worden, die 100% ten goed komt aan het goede doel.


Overigens is de VEF van mening dat elke Belg, ongeacht de woonplaats, dezelfde filantropische keuze moet kunnen maken, en dat verenigingen, waar zij ook gevestigd zijn, moeten kunnen genieten van gelijkaardige gunstvoorwaarden. Zij roept dan ook de Waalse en Brusselse Gewestregering op om het ‘nultarief’ in te voeren.


Het instellen van het nultarief gaat gepaard met het afschaffen van het fiscaal voordeel van het duolegaat in Vlaanderen. Rond beide maatregelen wordt kortelings een toegankelijke informatiefiche verspreid.


Contact :
Geert Robberechts, algemeen secretaris – 0475/477192
Erik Todts, voorzitter – 0476/982404

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription