Wat doet RE-EF voor verenigingen ?


Ethische Fondsenwerving vzw stelt alles in het werk om de vrijgevigheid van het grote publiek aan te moedigen, en tegelijkertijd een ethische en duurzame aanpak op het gebied van fondsenwerving te vrijwaren. Op die manier maakt zij het mogelijk een klimaat te behouden en te verdedigen dat gunstig is voor Belgische verenigingen en stichtingen die aan fondsenwerving doen.


Ethische Fondsenwerving vzw is actief op 4 domeinen:


 1. Ethiek en transparantie in de fondsenwerving en goed bestuur, zoals bepaald in de Code van de ethische fondsenwerving;
 2. Belangenbehartiging, als representatieve sectororganisatie, gebaseerd op het lidmaatschap van verenigingen die beroep doen op de vrijgevigheid van het publiek;
 3. Bevordering van professionaliteit, kwaliteit en duurzaamheid van de fondsenwerving;
 4. De vrijgevigheid van de bevolking in brede zin.   

Voor deze domeinen ontwikkelt RE-EF een meerjarenstrategie die verder gaat dan de Code van de ethische fondsenwerving en waarbij onder meer rond volgende dossiers gewerkt werd en wordt:

 • Het optrekken van het fiscaal aftrekbaar bedrag voor giften. Voor het Covidjaar 2020 slaagden wij erin om het voordeel tijdelijk van 45 naar 60% op te trekken. Sindsdien pleiten wij voor een permanente verhoging.
 • Onze vereniging is sinds 2008 vragende partij voor het ‘nultarief', dwz. vrijstelling van successie- en schenkingsrechten voor legaten aan verenigingen met een maatschappelijk doel. In september 2020 besliste de Vlaamse Regering om de erfbelasting op legaten ten gunste van goede doelen af te schaffen. De gelijktijdige afschaffing van het fiscaal voordeel van het duolegaat (in Vlaanderen) betekent allicht een verlies aan inkomsten voor de verenigingen. Maar de verwachte positieve impact van de invoering van het nultarief zal voelbaar zijn op middellange termijn. Wij blijven dit thema van nabij opvolgen, ook in de andere Gewesten.
 • De kwaliteitsbewaking bij het werven van nieuwe schenkers in de publieke ruimte (op straat, aan huis, in winkelruimten). Sinds 2004 is het Handvest voor Directe Dialoog van RE-EF de referentie voor de leden en ondertekende verenigingen die deze methode gebruiken. Tijdens de Covid-periode heeft RE-EF er, dankzij een sectorieel Covidprotocol, toe bijgedragen dat wervingsactiviteiten mogelijk waren, ondanks de lockdown.
 • Begin 2022 werd de ImpactCoalitie (https://coalition-impact-coalitie.be) op initiatief van RE-EF opgezet. Het is een samenwerkingsverband van vooraanstaande actoren, een representatieve spreekbuis voor het maatschappelijk belang in België en een legitieme gesprekspartner naar de overheid toe, in het bijzonder met betrekking tot de verwerving en besteding van middelen en de vrijgevigheid van de bevolking.
 • De verplichting om het Nationaal Nummer toe te voegen aan de fiscale attesten (voorjaar 2025) heeft iedereen verrast. RE-EF volgt, binnen de ImpactCoalitie, dit dossier op en probeert zoveel mogelijk de schade te beperken.
 • RE-EF volgt de evoluties in de sector en wijzigingen in wet- en regelgeving, welke onder andere via haar nieuwsbrieven aan de leden worden meegedeeld.       

Word vandaag nog lid. Mail naar: info@re-ef.be 

  Schrijf je in op onze nieuwsbrief

  Vul uw emailadres in

  Vul uw voornaam in

  Vul uw familienaam in

  Cookies

  Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

  Instellingen   Info  

  OK

  Instellingen

  Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
  Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
  Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

  Info

  Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription