Code van de ethische fondsenwerving


De instellingen, verenigingen en stichtingen van maatschappelijk belang hechten enorm veel waarde aan de vrijgevigheid van het publiek, die hen de mogelijkheid geeft om hun doelen na te streven.

Om solidariteit aan te moedigen, actiever en verantwoordelijker te maken, lijkt het hen daarom essentieel om:

- de vrijgevigheid van het publiek, waar ze op zovele manieren een beroep op doen, aan te moedigen;
- de schenkers in te lichten over het maatschappelijk nut van hun acties en over de bestemming van de ingezamelde fondsen in het licht van de intenties die hen werden voorgehouden;
- te waken over het ethische karakter en de nodige transparantie binnen de relatie tussen organisaties en de dienstverleners waar zij een beroep op doen;
- de regelgeving omtrent alle aspecten van de vrijgevigheid van het publiek te volgen;
- oog te hebben voor de verscheidenheid aan profielen van schenkers in een steeds veranderende maatschappij, en deze te respecteren.

Met het oog hierop hebben de ondertekende instellingen, verenigingen en stichtingen van maatschappelijk belang een aantal fundamentele ethische regels opgesteld, die gebundeld werden in een Code van de ethische fondsenwerving. De leden van RE-EF verbinden zich tot de naleving van deze regels.


Ethische fondsenwerving vzw werkt ook samen met de Jury voor Ethische Praktijken inzake Reclame (JEP). Zij beroept zich op deze Code van de ethische fondsenwerving ingeval van dossiers en klachten uit de sector. www.jep.be

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Vul uw emailadres in

Vul uw voornaam in

Vul uw familienaam in

Cookies

Deze website maakt mogelijk gebruik van cookies die u in staat stellen om uw ervaring op onze site te personaliseren, ons te vertellen welke delen van onze website mensen hebben bezocht en ons inzicht te geven in het gebruikersgedrag, zodat we onze communicatie en producten kunnen verbeteren.

Instellingen   Info  

OK

Instellingen

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen door onze website te bladeren en de functies te gebruiken.
Deze cookies maken het mogelijk informatie op te slaan die de manier waarop een website zich gedraagt of eruitziet verandert, zoals instellingen voor uw voorkeurstaal of regio.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt. Deze cookies worden ook gebruikt om affiliates te laten weten of u via een affiliatie naar een van onze websites bent gekomen. Alle informatie die deze cookies verzamelen, wordt geaggregeerd en daarom anoniem.

Info

Cookie Name  Value  ExpiresTypedescription